Ultramir трекер
Скачать торренты бесплатно и без регистрации! База magnet-ссылок Rutracker
Выбор народа Топ фильмы Топ сериалы Топ музыка

(Болгарский) Колева-Златева Живка, Емилиянова Боряна, Седевчева Валентина - Аз говоря български. Български език за чужденци / Я говорю по-болгарски. Болгарский для иностранцев [2001, PDF] скачать торрент по magnet-ссылке

Аз говоря български. Български език за чужденци / Я говорю по-болгарски. Болгарский для иностранцев
Год выпуска: 2001 г.
Автор: Колева-Златева Живка, Емилиянова Боряна, Седевчева Валентина
Категория: Учебник
Издатель: Фабер
Язык курса: Болгарский
ISBN: 954-775-333-9
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Кол-во страниц: 150
Описание: Да говорим български е първа част на най-успешния учебник за обучение по български като чужд език. В рамките на Международния българистичен семинар - В. Търново, в курсове и езикови школи по тази система са обучени над 5000 души.
В съответствие с разработената от Съвета на Европа Обща европейска езикова рамка в учебника е застъпен дейностният подход, според който обучаемият трябва да се научи да използва езика в реални ситуации. Представеният учебен материал е предвиден за 120 учебни часа. Придобитата езикова компетентност по български език може да съответства на ниво А1 при усвояване на основната част от представения речников фонд и езикови структури или на А2 при пълно усвояване на представения речников фонд и езикови структури.
Представените в учебника 14 теми съответстват на различни области на човешка дейност. Включените в тях упражнения и текстове дават възможност за изграждане на езиковата компетентност на обучаемия, която му е необходима да действа в българска среда. Учебникът съдържа и информация относно бита и културата на българина: празници, храна, напитки, време на хранене, работно време, отношения между различните поколения, точност, подаръци, дължина на престой на гости и др.
Уроците от учебника предвиждат обучение на комуникативен принцип: усвояване на езиковите единици и структури чрез общуване, с приоритет на устната реч пред писмената, подаване на граматиката от функционална гледна точка, трениране на изразяването на определени комуникативни намерения (молба, съгласие, несъгласие с чуждо мнение, извинение и др.) и общи представи (екзистенция, количество, време, място...) с различни езикови средства. Предвидени са и игрови упражнения.
Учебникът е комплектован с два компактдиска, на които е записан речниковият материал, избрани текстове и материали за трениране на умението за разбиране на устна реч, както и с речник, в който са включени думите и устойчивите изрази и словосъчетания от учебника заедно с руските и английските им съответствия.
Учебник болгарского языка, разговорный курс, разбитый по темам. Учебник обогатит ваш словарный запас, поможет переступить языковой барьер и свободно общаться с носителями языка.
Разыскиваю CD от учебника!!! Их 2! Если у кого есть, прошу поделиться.

Скачать torrent бесплатно

14 Mb
4 0 Торрент-ссылка
На сайте нет ни одной электронной версии ни одного произведения. На сайте нет torrent-файлов. Сайт — это каталог ссылок, присылаемых и публикуемых пользователями сайта RuTracker. Если вы правообладатель какого-либо представленного материала и не хотите, чтобы ссылка на него размещалась в нашем каталоге, свяжитесь с нами (мыло ниже), и мы незамедлительно удалим ее.
For DMCA requests: mail[at]ultramir.net